Tréninky

Cvičíme v Ondřejově každou sobotu od 10:30 hodin.

Sledujte prosíme pravidelně aktuality na našich stránkách ohledně změn ve výcviku.

Nový zájemci se prosím hlaste předem na mail, abychom počítali s vaší účastí. 

Co jsou agility

AGILITY
Slovo agility pochází z anglického "hbitost, obratnost". Agility je kynologický sport, při kterém pes za pomoci psovoda překonává v určeném pořadí překážky na parkuru. Roli hraje jak fyzická obratnost, tak i vzájemná souhra. Agility rozvíjí nejen vytrvalost, sílu a obratnost, ale i mentální schopnosti.
Mezi typické překážky patří skokové překážky, tunely, houpačky, slalomy, kladiny, šikmé stěny, skok daleký, průskok kruhem, výskok na stůl apod. Agility milují psi i jejich lidé.
DALŠÍ INFORMACE např.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Agility

Děkujeme naší instruktorce Katce za sestříhání a poskytnutí videa z prvního tréninku agilit u nás v Ondřejově dne 4.9.2010. Záběry z vydařené hodiny můžete shlédnout zde: